سختی کنکور 1400

اعتراض آموزش پرورش به سازمان سنجش

اعتراض آموزش و پرورش به سازمان سنجش: سوالات کنکور ۱۴۰۰ در کتاب‌های درسی نبود

   رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در نامه‌ای به رئیس سازمان سنجش نوشت: در کنکور امسال شاهد عدم تطابق برخی از سوالات آزمون با… Read More »اعتراض آموزش و پرورش به سازمان سنجش: سوالات کنکور ۱۴۰۰ در کتاب‌های درسی نبود