خیلی اوقات پیش می آید کارت ورود به جلسه شخص داوطلب با مشخصات شناسنامه ای او مغایرت دارد، به همین جهت سریعا به مرکزهای اعلام شده مراجعه نمایید و نسبت به اصلاح کارت خود اقدامات لازم را مبذول نمایید.

آدرس های محل رفع نقص کارت شرکت در کنکور ۱۴۰۰ به شرح ذیل میباشد.